Även den utan pengar har rätt att göra journalistik


När Magasinet i Radio AF i våras uppmärksammade tidningen Toddybladets grovt sexistiska innehåll föranleddes publiceringen av långa diskussioner kring upphovsrätten. Skulle vi kunna publicera delar ur tidningen utan att riskera att få betala dyra upphovsrättskostnader? Som den studentförening vi är har vi inte den bästa ekonomin och slutsatsen var att vi inte skulle riskera några extra kostnader, hur viktig publiceringen än var. Därmed togs beslutet att inte visa några exempel ur Toddybladet, utan endast berätta om tidningens innehåll. Det ledde framförallt till en sak. Publiceringen ifrågasattes när människor själva inte kunde se vilken grov sexism tidningen innehöll. Vi anklagades för att överdriva.

Det är ett tydligt exempel på när upphovsrätten hindrar vårt journalistiska uppdrag och att det måste finnas ett undantag från upphovsrätten när det kommer till publiceringar med ett tydligt allmänintresse.

Nu har Sverigedemokraten Kent Ekeroth börjat skicka fakturor till tidningar som publicerat bilder från järnrörskandalen. Ekeroth hävdar att han har upphovsrätt till bilderna och därför ska få betalt av tidningarna när de använder hans bild. De flesta tidningar har bestridit fakturorna, men nu har Sydsvenskan valt att betala.

Sydsvenskan anser att det är viktigt att stå upp för upphovsrätten. I fallet med järnrörsskandalen hävdar man att det var rätt att publicera eftersom det fanns ett stort allmänintresse, men att tidningarna i efterhand måste göra rätt för sig och betala upphovsrättskostnaderna till Ekeroth.

Sydsvenskans ståndpunkt verkar vara att viss journalistik ska vara förbehållen de som har råd att betala. För dem är tre tusen kronor till Ekeroth ingen större summa. Tidningen har råd att publicera och betala Ekeroth. För oss som arbetar ideellt med journalistik är det valet däremot omöjligt. Vi får välja om vi kan publicera eller inte.

För att journalistik inte ska bli förbehållen de som har pengar är det viktigt att tidningarna bestrider Ekeroths fakturor och kämpar för allas rätt att ägna sig åt all form av journalistik. Det är viktigt att inte bara de som har de ekonomiska resurserna får rätten att publicera sådant som allmänheten bör få kännedom om.

Ännu viktigare är det att upphovsrätten inte hindrar svenska medier från att göra vad som är deras uppgift.

,