När Radio AF slutade sända FM-radio


Snart lämnar jag uppdraget som stationschef på Sveriges största studentradio, Radio AF. De senaste åren har vi gjort stora förändringar för att förnya studentradion. För ett år sedan släckte vi vår FM-sändning. I en serie blogginlägg skriver jag om hur studentradion ska överleva framtiden. Vi början i utfasningen av det gamla.

Vi fick en del kritik när vi släckte vår FM-sändning våren 2014. En del hävdade att FM-frekvensen var det vi kämpade för när vi grundades. Att den var en del av vår själ. Visst, vi slogs för frekvensen och den har varit med oss i trettiotvå år. Men det finns inget likhetstecken mellan Radio AF och FM-frekvensen.

Vad och varför

När en organisation bildas vet alla vad organisationen gör och varför den gör det. I takt med att organisationen växer och blir äldre glömmer organisationen varför den gör vad den gör medan den fortsätter göra vad den alltid gjort. Det är anledningen till att organisationer dör. Varför och vad tenderar att splittras när världen runtom förändras. En organisation måste ha fokus på varför den gör vad den gör och välja vad den ska göra för att uppfylla sitt varför.

Apple är ett av få företag som lyckas vara innovativa gång på gång. Apple vet varför de existerar. De har ett tydligt varför i att hela tiden utmana status quo. Det är anledningen till att de inte fastnat vid att bygga datorer utan även skapat iPod, iPhone, iPad och iTunes. De fokuserar på varför de gör saker snarare än vad de gör.

Inte FM vi kämpade för

FM-sändningen vi kämpade för 1982 var så mycket mer än en FM-sändning. Radio AF har alltid varit en plats där studenter med hjälp av ny teknik får utlopp för sin kreativitet. Vi erbjuder studenter en plattform att vara kreativa helt utan ramar så att de kan producera ljud på ett sätt som tidigare inte gjorts. På så vis har vi alltid varit en mediekanal som utmanar etablerade aktörer.

Radio AF kämpade för en FM-frekvens, stred för att få sända reklam i radio och var tidigt ute på nätet. Men det är inte de enskilda sakerna vi gjort genom åren som utmärker kanalen. Det är den ständiga strävan av att alltid ligga i framkant. 1982 gjorde vi det genom att börja sända FM-radio som en av de första närradiokanalerna i landet. 2014 är FM-sändningen på utdöende och vår målgrupp har redan flytt mediet.

Ska studentradion överleva i framtiden gäller det, precis som för alla andra organisationer, att aldrig fastna i vad man gör. Fokusera på varför du gör vad du gör. För Radio AF är viljan densamma idag som den var när vi grundades 1982. Det är bara det att viljan tar sig olika uttryck när världen förändras. Idag är FM-radion varken revolutionerande eller ett populärt medium för studenter. Att fokusera på varför istället för vad är extra viktigt i en så föränderlig bransch som mediebranschen. Som Steve Jobs sa: ”Du måste hela tiden äta upp dig själv, annars kommer andra göra det”.

Genom att göra oss av med FM-sändningen fick vi både tid och pengar att investera i utveckling av nya kanaler. Så en nedläggning av det gamla var nödvändigt för att kunna satsa på det nya. Men vad ska studentradion göra i framtiden? Det återkommer jag till i nästa veckas blogginlägg.

,